Besøgende

Plejecentret er beboernes hjem, og derfor er familie, venner og bekendte til enhver tid velkomne i henhold til beboernes ønsker.

Som pårørende til en beboer på plejecentret har du mulighed for, mod betaling, at spise med til dagens forskellige måltider. Tilmelding til måltider skal ske hos personalet i afdelingen senest 3 dage før.