Demens

Vi arbejder med personcentreret omsorg (ud fra psykolog Tom Kitwood), der betyder, at beboeren kommer i første række.

Vi fokuserer på beboerens ressourcer, og vores erfaringer er, at forståelse, tillid, respekt og omsorg kan være med til at forhale sygdommens udvikling for mange af vores beboere. 

Vi tager udgangspunkt i beboerens ressourcer, personlighed, helbred og livshistorie. Især beboerens livshistorie er med til at give os en grundlæggende forståelse for, hvem beboeren er. Vi opfordrer derfor beboeren og familien til at fortælle historier fra deres liv. Det er vigtigt for os, at vi tilrettelægger en respektfuld, tryg og meningsfuld hverdag, gerne i dialog med beboerens familie. 

Det er vigtigt, at personalet har de rette kompetencer, og at vi tilrettelægger vores arbejde med udgangspunkt i beboernes behov. Det betyder for eksempel, at personalet har tid til at tale med de beboere, der har brug for en snak, eller holde en beboer i hånden, som har brug for nærvær. Det betyder også, at vi arbejder tværfagligt. Vi samarbejder for eksempel med Københavns Kommunes demensfaglige rådgiver, Hukommelsesklinikkerne i Region Hovedstaden og speciallæger i distriktspsykiatrien.