Bestyrelse

Bestyrelsen har gennem driftoverenskomst med Københavns Kommune ansvaret for driften af plejehjemmet.

Bestyrelsen er sammensat af repræsentanter fra Højdevang Sogns Menighedspleje, Alzheimerforeningen, De Samvirkende Menighedsplejer, en beboerrepræsentant og en personalerepræsentant.